Στο τραγούδι της Ευριδήκης.
Αυτά που κρύβω μέσα μου

Στην κανονική φορά ακούγονται οι στίχοι
Και μέτραγα τα σύνορα που έχει η καρδιά
ακούγοντας το κομμάτι σε αντίστροφη φορά
Ακούμε


την φράση "Σατανά"
Το τραγούδι αυτό μας το επεσήμανε ο φίλος

Κώστας
Λεμπέσης
Καλλίρης
ΟΡΑ
Ευριδήκη
ΚΕΝΤΡΙΚΗ